Speaking Circles International (R)

The Pleasure Principle

of Public Speaking

 

 

 

 

 

 

Speaking Circle® Standards of Support

In een Speaking Circle creëren we een veilige en open omgeving waarin het mogelijk is om ‘authentieke zelf-expressie’ te verkennen. Daartoe spreken we het volgende af:

Als publiek doen wij ons uiterste best om:
o Onze ogen beschikbaar te houden voor de persoon vóór de groep;
o Stil te zijn, behalve als lachen op een natuurlijke manier opkomt;
o Geen aantekeningen te maken of op een andere manier de aandacht af te leiden;
o Te blijven luisteren, zelfs als de persoon vóór de groep ons vraagt hardop te reageren.

Als persoon vóór de groep:
o Voltooi je tenminste een volledige ademhaling (terwijl je de steun ontvangt) voordat je spreekt, als je al spreekt;
o Ben je steeds 1:1 met iemand uit je publiek in Relational Presence;
o Kun je spreken of stil zijn;
o Ben je altijd respectvol ten opzichte van anderen in de Circle;
o Spreek je niet over de andere aanwezigen in de Circle;
o Als andermans ‘inhoud’ je inspireert, vertel dan gewoon jouw verhaal zonder te refereren naar de andere persoon.

Als wij feedback geven doen we dit:
o Beknopt (een paar woorden) en helder;
o Absoluut positief;
o Over de essentie van de ander.

Als wij feedback geven doen we dit zonder:
o In te gaan op de inhoud van het besprokene;
o De inhoud te evalueren of te vergelijken met eerdere beurten van de deelnemer of andere deelnemers;
o Te analyseren, interpreteren, coachen, evalueren, aan te moedigen of te adviseren;
o De aandacht op ons zelf te vestigen.

Als we feedback ontvangen:
o Ontvangen we deze terwijl we in Relational Presence blijven met de deelnemers (1:1);
o Becommentariëren we dit niet, we zeggen alleen ‘dank je wel’.

Tijdens pauzes en na de Speaking Circle:
Wordt er niet gesproken over de ‘inhoud’ van deelnemers, tenzij je expliciet toestemming vraagt en krijgt van de betreffende deelnemer. Dit geldt ook voor goede ideeën, vragen uit nieuwsgierigheid en ongevraagd advies. Immers het goedbedoeld bespreken van ‘inhoud’ neemt de focus weg van Essentie en Aanwezig Zijn.

Vertrouwelijkheid:
o Zonder uitdrukkelijke toestemming blijft alles wat in de Circle gezegd is ook in de Circle.


Als je vragen hebt over deze Standards of Support, stel deze dan aan de Speaking Circle Facilitator.

© 2003-2007, Lee Glickstein. All rights reserved. [Adapted from Be Heard Now!, Broadway Books]

 

 

 

Home | Calendar | Programs | Facilitators | Products | Articles | About Us | Contact Us

Privacy Policy

Copyright © 2013 - Speaking Circles International. All Rights Reserved.
(415) 302-3526 • inquiry@speakingcircles.com